Ptak, M. (1) „ODTWORZENIE WARUNKÓW WODN YCH OSUSZONYCH JEZIOR W POLSCE – WYBRANE PRZYKŁADY”, Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, (9(69), s. 183-192. doi: 10.14746/bfg.2018.9.14.