Sypniewska, L. i Szyga–Pluta, K. (1) „ZMIENN OŚĆ CZASOWA I ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENN E ZACHM URZENIA W POLSCE W LATACH 2001–2016”, Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, (9(69), s. 193-213. doi: 10.14746/bfg.2018.9.15.