Zawadzki, J. (2023) „Źródła referencyjne i rekonstrukcyjne do geowizualizacji porównawczej grodu w Gieczu w XII i XXI wieku”, Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 13(A 73), s. 227–239. doi: 10.14746/bfg.2022.13.13.