[1]
A. CZUCHAJ, F. WOLNY, i M. MARCINIAK, „REAKCJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH NA OPADY W ZLEWNI RÓŻANEGO STRUMIENIA”, 10.14746/bgf, nr 10(70), s. 7–19, grudz. 2019.