[1]
A. SZCZUCIŃSKA, M. MARCINIAK, i J. PŁOCIENNICZAK, „Krenologia obszarów młodoglacjalnych na przykładzie Pojezierza Lubuskiego – przegląd badań”, 10.14746/bgf, t. 10, nr A 70, s. 119–132, grudz. 2019.