[1]
P. Cybulski, „PORÓWNANIE WYNIKÓW ZASTOSOWANIA ALGORYTMÓW GENERALIZACJI KARTOGRAFICZNEJ DO UPROSZCZENIA LINII BRZEGOWEJ WYBRANYCH WÓD POWIERZCHN IOWYCH Z BAZY BDOT10K”, 10.14746/bgf, nr 9(69), s. 35-44, 1.