[1]
K. Karczewska, L. Kolendowicz, M. Półrolniczak, i H. Forycka–Ławniczak, „KORELACJA ZMIAN STĘŻEŃ PYŁÓW ZAWIESZONYCH PM10 Z TYPAMI CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W KONINIE W LATACH 2012–2016”, 10.14746/bgf, nr 9(69), s. 45-64, 1.