[1]
L. Sypniewska i K. Szyga–Pluta, „ZMIENN OŚĆ CZASOWA I ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENN E ZACHM URZENIA W POLSCE W LATACH 2001–2016”, 10.14746/bgf, nr 9(69), s. 193-213, 1.