[1]
S. Kendzierski i H. Forycka–Ławniczak, „WARUNKI SYNOPTYCZNE PODCZAS WYSTĘPOWANIA WYSOKICH KONCENTRACJI PM10 W POZNANIU W LATACH 2010–2017”, 10.14746/bgf, nr 9(69), s. 65-71, 1.