[1]
S. Kendzierski i H. Forycka–Ławniczak, „WARUNKI SYNOPTYCZNE PODCZAS WYSTĘPOWANIA WYSOKICH KONCENTRACJI PM10 W POZNANIU W LATACH 2010–2017”, 10.14746/bgf, t. 9, nr A 69, s. 65–71, grudz. 2018.