[1]
J. Zawadzki, „Źródła referencyjne i rekonstrukcyjne do geowizualizacji porównawczej grodu w Gieczu w XII i XXI wieku”, 10.14746/bgf, t. 13, nr A 73, s. 227–239, sie. 2023.