CZUCHAJ, ALEKSANDRA, i in. „REAKCJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH NA OPADY W ZLEWNI RÓŻANEGO STRUMIENIA”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, t. 10, nr A 70, grudzień 2019, s. 7-19, doi:10.14746/bfg.2019.10.1.