PERZ, ADAM, i KATARZYNA PLEWA. „SYNCHRONICZNOŚĆ WYSTĘPOWANIA ŚREDNICH ROCZNYCH STANÓW WODY JEZIOR PRZYBRZEŻNYCH I MORZA BAŁTYCKIEGO”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, t. 10, nr A 70, grudzień 2019, s. 85-102, doi:10.14746/bfg.2019.10.5.