SZCZUCIŃSKA, ANNA, i in. „Krenologia obszarów młodoglacjalnych Na przykładzie Pojezierza Lubuskiego – przegląd Badań”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, t. 10, nr A 70, grudzień 2019, s. 119-32, doi:10.14746/bfg.2019.10.8.