Choiński, A., i M. Ptak. „OBIEKTY KRENOLOGICZNE W D OLNEJ CZĘŚCI DORZECZA WISŁY (PO ZLEWNIĘ DRWĘCY)”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, nr 9(69), 1, s. 17-24, doi:10.14746/bfg.2018.9.2.