Choiński, A., i M. Ptak. „ZMIANY BATYMETRII JEZIORA MIERZYŃSKIEGO”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, nr 9(69), 1, s. 25-33, doi:10.14746/bfg.2018.9.3.