Karczewska, K., L. Kolendowicz, M. Półrolniczak, i H. Forycka–Ławniczak. „KORELACJA ZMIAN STĘŻEŃ PYŁÓW ZAWIESZONYCH PM10 Z TYPAMI CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W KONINIE W LATACH 2012–2016”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, nr 9(69), 1, s. 45-64, doi:10.14746/bfg.2018.9.5.