Kugiejko, M. „CO NAM DAJE LAS – EDUKACJA PRZYRODN ICZO-LEŚNA W POWIECIE POZNAŃSKIM”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, nr 9(69), grudzień 2018, s. 87-99, doi:10.14746/bfg.2018.9.8.