Lorek, D. „PLAN PLESZEWA Z XIX WIEKU – WIZUALIZACJA TEMATYCZNA”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, nr 9(69), 1, s. 101-14, doi:10.14746/bfg.2018.9.9.