Macias, A., i M. Skwarek. „ZMIANY POWIERZCHN I LEŚNYCH NA TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO PROMN O W OSTATNICH 200 LATACH W ASPEKCIE KRAJOBRAZOWYM”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, nr 9(69), 1, s. 115-34, doi:10.14746/bfg.2018.9.10.