Pilarska, A., i P. Tymczykowska. „GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I FUNKCJONALNOŚĆ WIRTUALNYCH WYCIECZEK NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, nr 9(69), grudzień 2018, s. 151-64, doi:10.14746/bfg.2018.9.12.