Ptak, M. „ODTWORZENIE WARUNKÓW WODN YCH OSUSZONYCH JEZIOR W POLSCE – WYBRANE PRZYKŁADY”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, nr 9(69), 1, s. 183-92, doi:10.14746/bfg.2018.9.14.