Sypniewska, L., i K. Szyga–Pluta. „ZMIENN OŚĆ CZASOWA I ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENN E ZACHM URZENIA W POLSCE W LATACH 2001–2016”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, nr 9(69), 1, s. 193-1, doi:10.14746/bfg.2018.9.15.