Kendzierski, S., i H. Forycka–Ławniczak. „WARUNKI SYNOPTYCZNE PODCZAS WYSTĘPOWANIA WYSOKICH KONCENTRACJI PM10 W POZNANIU W LATACH 2010–2017”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, nr 9(69), 1, s. 65-71, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24492.