Zawadzki, Jakub. „Źródła Referencyjne I Rekonstrukcyjne Do Geowizualizacji porównawczej Grodu W Gieczu W XII I XXI Wieku”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, t. 13, nr A 73, sierpień 2023, s. 227-39, doi:10.14746/bfg.2022.13.13.