CZUCHAJ, ALEKSANDRA, FILIP WOLNY, i MAREK MARCINIAK. „REAKCJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH NA OPADY W ZLEWNI RÓŻANEGO STRUMIENIA”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, no. 10(70) (grudzień 15, 2019): 7–19. Udostępniono maj 31, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/23869.