SZCZUCIŃSKA, ANNA, MAREK MARCINIAK, i JACEK PŁOCIENNICZAK. „Krenologia obszarów młodoglacjalnych Na przykładzie Pojezierza Lubuskiego – przegląd Badań”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna 10, no. A 70 (grudzień 15, 2019): 119–132. Udostępniono marzec 4, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/23876.