Pilarska, Agnieszka, i Paulina Tymczykowska. „GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I FUNKCJONALNOŚĆ WIRTUALNYCH WYCIECZEK NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, no. 9(69) (grudzień 15, 2018): 151–164. Udostępniono luty 7, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24464.