Sypniewska, Ligia, i Katarzyna Szyga–Pluta. „ZMIENN OŚĆ CZASOWA I ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENN E ZACHM URZENIA W POLSCE W LATACH 2001–2016”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, no. 9(69) (1): 193-213. Udostępniono lipiec 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24468.