1.
CZUCHAJ A, WOLNY F, MARCINIAK M. REAKCJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH NA OPADY W ZLEWNI RÓŻANEGO STRUMIENIA. 10.14746/bgf [Internet]. 15 grudzień 2019 [cytowane 8 czerwiec 2023];(10(70):7-19. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/23869