[1]
Żerko, J. 2016. Dr Jerzy Teofil Szews (1925–2016) nauczyciel akademicki, biografista, badacz dziejów oświaty i wychowania Pomorza Gdańskiego. Biuletyn Historii Wychowania. 34 (paź. 2016), 135-144. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2016.34.10.