[1]
Sadowska, K. 2017. Dwudziestowieczne i współczesne polskie piśmiennictwo na temat dziecka do lat trzech – dziecko „na tle” żłobka, żłobek „na tle” dziecka (wprowadzenie do problemu). Biuletyn Historii Wychowania. 37 (grudz. 2017), 121–132. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2017.37.8.