[1]
Głowacka-Sobiech, E. 2016. Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Indywidualizm – Edukacja – Kolektywizm, pod red. E. Magiery, t. I, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Minerwa”, Szczecin 2015, ss. 172. Biuletyn Historii Wychowania. 34 (cze. 2016), 145–147. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2016.34.11.