[1]
Kwiecień, M. 2016. „Salve lux post tenebras” Historia instytucji oświatowych w budynku dawnego gimnazjum św. Elżbiety przy ulicy Dawida we Wrocławiu, pod red. Jolanty SzablickiejŻak i Agnieszki Gryglewskiej. Biuletyn Historii Wychowania. 34 (grudz. 2016), 147-151. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2016.34.12.