[1]
Chmielewski, W. 2017. Recenzja książki Władysławy Szulakiewicz pt. Nauczyciele i ich edukacja. W kręgu idei lwowskiej pedeutologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2027, 337 s. Biuletyn Historii Wychowania. 36 (paź. 2017), 183–186. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2017.36.13.