[1]
Kabacińska-Łuczak, K. i Ratajczak, K. 2017. Dziecko chłopskie w czasie profanum – konteksty edukacyjne (średniowiecze – epoka nowożytna). Biuletyn Historii Wychowania. 36 (paź. 2017), 7-32. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2017.36.1.