[1]
Gruca, A. 2016. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2015 (z uzupełnieniami za lata poprzednie). Biuletyn Historii Wychowania. 35 (paź. 2016), 159-229. DOI:https://doi.org/10.14746/BHW.2016.35.10.