[1]
Szmyd, K., Barnaś-Baran, E. i Dolata, E. 2016. Badania nad myślą pedagogiczną w „szkole rzeszowsko-krakowskiej” w latach 2000–2016. Biuletyn Historii Wychowania. 35 (paź. 2016), 141-148. DOI:https://doi.org/10.14746/BHW.2016.35.9.