[1]
Janke, A.W. 1997. Krzysztof Jakubiak, Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1997, ss. 302. Biuletyn Historii Wychowania. 5/6 (sty. 1997), 72-74. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.13.