[1]
Leppert, R. 1997. Pedagogika ogólna. Tradycja — teraźniejszość — nowe wyzwania (materiały pokonferencyjne), red. Teresa Hejnicka-Bezwińska, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1995, ss. 329. Biuletyn Historii Wychowania. 5/6 (sty. 1997), 75-79. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.15.