[1]
Jakubiak, K. 1997. Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej. Materiały z konferencji naukowej nt. „Teoretyczne i praktyczne oferty edukacyjne we współczesnej pedagogice i ich źródła historyczne”, D. Drynda, D. Ekiert-Grabowska, W. Łusz- czuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996, ss. 154. Biuletyn Historii Wychowania. 5/6 (sty. 1997), 89-91. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.27.