[1]
Popiołek, B. 1998. „Za małego wieku nauczyłam się. ” - różne drogi kształcenia kobiet w epoce saskiej. Biuletyn Historii Wychowania. 7/8 (wrz. 1998), 5–10. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.1.