[1]
Hellwig, J. 1998. W sto pięćdziesiątą rocznicę powstania Towarzystwa Pedagogicznego Polskiego w Poznaniu. Biuletyn Historii Wychowania. 7/8 (wrz. 1998), 32–36. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.5.