[1]
Witkowska-Urban, E. 1998. Jan Ryszard Błachnio, Poglądy filozoficzne Eleonory Ziemięckiej na tle sporów ideowych połowy XIX wieku, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997, ss. 258. Biuletyn Historii Wychowania. 7/8 (wrz. 1998), 41–43. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.8.