[1]
Hellwig, J. 1995. Profesor Bogdan Suchodolski - uczony, filozof, człowiek widziany z perspektywy przełomu wieków (Sesja naukowa (15 - 16.XQ.1994). Biuletyn Historii Wychowania. 2 (sty. 1995), 61-61. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1995.2.19.