[1]
Szulakiewicz, W. 1998. Ryszard Jadczak, Mistrz i jego uczniowie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997, s. 228. Biuletyn Historii Wychowania. 7/8 (wrz. 1998), 45–46. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.10.