[1]
Król, J. 1998. Zapomniani pedagodzy lat międzywojennych, pod red. Danuty Koźmian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997, ss. 204. Biuletyn Historii Wychowania. 7/8 (wrz. 1998), 55–57. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.16.