[1]
Kochańska, B. 1998. Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX -XX wieku, praca zbiorowa pod red. Marcelego Kosmana, t. 1-4, UAM, Poznań 1994, 1995, 1997, 1998, s. 189, 163, 213, 195. Biuletyn Historii Wychowania. 7/8 (wrz. 1998), 57–59. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.17.