[1]
Kosman, M. 1998. Nasi dawni jezuici, „Kronika Miasta Poznania” 1997, nr 4, ss. 377. Biuletyn Historii Wychowania. 7/8 (wrz. 1998), 59–60. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.18.