[1]
Mielczarek, F. 1998. Antoni Smołalski, Stosunki służbowe i warunki pracy nauczycieli w Polsce do 1939 r., Opole 1994, ss. 112. Biuletyn Historii Wychowania. 7/8 (wrz. 1998), 61–62. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.20.